อยากติดเตรียมอุดมฯ ต้องเตรียมตัวยังไง
เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว !! !!

ฝึกตั้งเป้าหมาย

วิชาไหนที่อ่านหรือไม่ถนัด ให้ความสำคัญกับวิชาเหล่านั้นก่อน

ให้ความสำคัญ

ทำด้วยความมุ่งมั่นและมีวินัย ทบทวนบทเรียนเป็นประจำ

วางแผนการเรียน

วางแผนเรียนพิเศษให้เหมาะสม แบ่งเวลาให้ดี เวลาเรียน เล่น และพักผ่อน

ตะลุยโจทย์

ฝึกทำข้อสอบเก่าเยอะๆ จะช่วยปิดจุดอ่อน และแก้จุดพลาดได้

แผนการเรียน OnDemand

ระดับชั้น
วิชา
ปิดเทอม 2เปิดเทอม 1ปิดเทอม 1เปิดเทอม 2
มี.ค. 64เม.ย. 64พ.ค. 64มิ.ย. 64ก.ค. 64ส.ค 64ก.ย. 64ต.ค. 64พ.ย. 64ธ.ค. 64ม.ค. 65ก.พ. 65
ม.1
คณิต8186 จำนวนและตัวเลขเลขยกกำลัง
โจทย์ประยุกต์
8187 เรขาคณิตเบื้องต้นและทฤษฎีบทสามเหลี่ยม,ระบบสมการ อสมการและกราฟ8188 พหุนามและการแยกตัวประกอบ,พื้นที่ผิวและปริมาตร
ฟิสิกส์ Pack 1 กลศาสตร์และคลื่น 1183 
ชีวะ  2183 Pack 1 กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา อาหาร เซลล์ พืช และระบบนิเวศ
เคมี3184 Pack 1 เคมี ม.ต้น กลุ่มพื้นฐานเคมี
การแยกสาร และการเปลี่ยนแปลง
 
ม.2
คณิต8189 จำนวนจริง
พีทากัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ทฤษฎีบทเส้นขนานและวงกลม , พาราโบลา 8190สถิติ,ความน่าจะเป็น 8191
ฟิสิกส์ Pack 2 สมบัติสาร, ไฟฟ้าฯ, ดาราศาสตร์ และธรณีวิทยา 1184 
ชีวะ 2184 Pack 2 กลุ่มกลไกมนุษย์ พันธุศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
เคมี3185 Pack 2 เคมี ม.ต้น กลุ่มความเข้มข้น
กรด-เบส อะตอมและพันธะเคมี
 
ม.3
คณิต8113 คณิตศาสตร์เข้ามหิดลฯ
จุฬาภรณฯ และกำเนิดวิทย์
8117 Upskill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เข้ามหิดลฯ กำเนิดวิทย์ และจุฬาภรณฯ8114 คณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ8116 Upskill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯทบทวน
ฟิสิกส์1107 ติวเข้มฟิสิกส์ เข้ามหิดลฯ
และจุฬาภรณฯ
1113 UpSkill ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เข้ามหิดลฯ และจุฬาภรณฯ1106 ติวเข้มฟิสิกส์ เข้าเตรียมอุดมฯ1112 UpSkill ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เข้าเตรียมอุดมฯทบทวน
ชีวะ2114 ติวเข้มเนื้อหาชีววิทยา เข้าเตรียมอุดมฯ มหิดล กำเนิดวิทย์ และโรงเรียนแข่งขันสูง2115 UpSkill ตะลุยโจทย์ชีววิทยา
เข้ามหิดลฯ และจุฬาภรณฯ
2116 UpSkill ตะลุยโจทย์ชีววิทยา เข้าเตรียมอุดมฯทบทวน
เคมี3112 ติวเข้มเนื้อหาเคมีเข้า เตรียมอุดมฯ มหิดล กำเนิดวิทย์ และโรงเรียนแข่งขันสูง3113 UpSkill ตะลุยโจทย์เคมี
เข้ามหิดลฯ และจุฬาภรณฯ
3114 UpSkill ตะลุยโจทย์เคมีเข้าเตรียมอุดมฯทบทวน

รวมพลคนเก่งสอบติด ม.4

คอร์สแนะนำ ยอดฮิต