6 เดือนพิชิตฝัน

เหลือเวลาไม่มาก ต้องวางแผนให้ดี

เตรียมตัวฉบับเร่งรัดไปกับพี่ๆ ออนดีมานด์

ปีหน้าสอบเข้า ม.1 เตรียมพร้อมยังไงดี?ติวเข้ม เก็งแม่น มั่นใจเต็ม 100!  “

” สอบเข้า ม.4
เหลือเวลาไม่ถึงปี
ไม่ต้องห่วง เวลาน้อยก็ติดได้!”

” น้องๆ ม.4 – ม.5 รู้ก่อน
เตรียมตัวก่อน โอกาสสอบ
TCAS ผ่านฉลุย “

“จะสอบ TCAS แล้ว พื้นฐานยังไม่แน่น

เริ่มตอนนี้ยังทัน“

รวมพลคนเก่ง Top ประเทศ

เศรษฐกรณ์ ถนอมเกียรติคุณ

– Top กสพท.

– Top ที่1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– Top 300 คะแนนเต็ม PAT1


– Top 294 คะแนน PAT3

วรัชญ์ พาลพ่าย

– Top ที่1 คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

– Top 300 คะแนนเต็ม PAT1


– Top 100 คะแนนเต็ม คณิตศาสตร์วิชาสามัญ


– 98 คะแนน เคมีวิชาสามัญ

ไอริณ ศิริอดุลย์

– คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


– Top 270 คะแนน PAT2


– Top 100 คะแนนเต็ม คณิตศาสตร์วิชาสามัญ

นิรดา ลาภประเสริฐ

– คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


– Top 100 คะแนนเต็ม คณิตศาสตร์วิชาสามัญ


– Top 96 คะแนน ชีววิทยาวิชาสามัญ


– 96 คะแนน เคมีวิชาสามัญ

กิตติธัช ตันติศักดิ์

– Top ที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– Top 97 คะแนนฟิสิกส์วิชาสามัญ

รวมพลคนเก่งสอบติด ม.4

รวมพลเด็กเก่งสอบติด ม.1